Δοκιμή Αριθμών IBAN

Οι ακόλουθοι αριθμοί IBAN μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δοκιμής σε περιβάλλοντα ανάπτυξης IBAN. Ο πίνακας δείχνει ποιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα για κάθε IBAN δοκιμής, όπως μια επιτυχημένη επικύρωση ή ένα συγκεκριμένο σφάλμα

IBAN Έγκυρο Αιτία
GB77BARC20201530093459Έγκυρο IBAN, μήκος, έλεγχος αθροίσματος, τραπεζικός κωδικός, λογαριασμός και δομή
GB94BARC10201530093459Έγκυρο IBAN, ο κωδικός τράπεζας δε βρέθηκε (η τράπεζα δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί): Έγκυρο μήκος, έλεγχος αθροίσματος, τραπεζικός κωδικός, λογαριασμός και δομή
GB94BARC20201530093459 Μη έγκυρος έλεγχος ψηφίων IBAN MOD-97-10 όπως ορίζει το ISO/IEC 7064:2003
GB96BARC202015300934591Μη έγκυρο μήκος IBAN πρέπει να έχει μήκος "X" χαρακτήρες!
GB02BARC20201530093451Μη έγκυρος αριθμός λογαριασμού
GB68CITI18500483515538Μη έγκυρος αριθμός λογαριασμού
GB24BARC20201630093459Ο Κωδικός Τράπεζας δε βρέθηκε και μη έγκυρος λογαριασμός
GB12BARC20201530093A59Μη έγκυρη δομή λογαριασμού
GB78BARCO0201530093459Ο Τραπεζικός Κωδικός δε βρέθηκε και Μη Έγκυρη δομή κωδικού τράπεζας
GB2LABBY09012857201707Μη έγκυρη δομή αθροίσματος ψηφίων IBAN
GB01BARC20714583608387Μη έγκυρο άθροισμα ψηφίων IBAN
GB00HLFX11016111455365Μη έγκυρο άθροισμα ψηφίων IBAN
US64SVBKUS6S3300958879Η χώρα δε φαίνεται να υποστηρίζει το IBAN!