IBAN Suite: Επικύρωση και Υπολογισμός

Προεπισκόπηση

Ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ή ο αριθμός IBAN χρησιμοποιείται σε διεθνείς και εσωτερικές πληρωμές στην Ευρώπη και στον κόσμο. Με μια αρκετά μεγάλη σειρά αριθμών και ψηφίων, το IBAN είναι συχνά σημείο αποτυχίας όταν εισάγεται χειροκίνητα από πελάτες και φορείς διαχείρισης.

Μια αποτυχημένη πληρωμή σχεδόν πάντα προκαλεί επιπλέον καθυστερήσεις και κόστη για την επιχείρησή σας.

Με την επικύρωση των λεπτομερειών πληρωμής στο σημείο εισόδου, η επιχείρησή σας μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τις αποτυχημένες συναλλαγές και να εξορθολογίσει τις διαδικασίες πληρωμής της.
Η υπηρεσία IBAN Suite έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας των εγχώριων και των διεθνών πληρωμών για τις εταιρείες παγκοσμίως.

Περισσότερα από έναν απλό έλεγχο σφαλμάτων

Το σύστημά μας εκτελεί πολλαπλά επίπεδα επικύρωσης, εξασφαλίζοντας ελάχιστες πιθανότητες σφάλματος στις λεπτομέρειες πληρωμής.
Επιπλέον, παρέχει τραπεζικά δεδομένα ζωτικής σημασίας για τις διασυνοριακές πληρωμές, όπως τα στοιχεία BIC, Τράπεζας και Υποκαταστήματος για τη δρομολόγηση πληρωμών καθώς και υποστήριξη του σχήματος πληρωμών, όπως το SEPA (SCT, SDD, Core). Για την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, το σύστημά μας χρησιμοποιεί τραπεζικά δεδομένα με άδεια από αξιόπιστες πηγές, όπως εθνικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς έκδοσης.

Ενσωμάτωση

Έχουμε αναπτύξει ένα απλό στη χρήση αλλά ισχυρό σύνολο από API που σας επιτρέπουν να συνδέσετε το σύστημά μας σε οποιοδήποτε σημείο της ροής εργασίας της εφαρμογής σας.

Η ενσωμάτωση των λειτουργιών επικύρωσης IBAN στην είσοδο του συστήματος διαχείρισης πληρωμών ,CRM, ERP ή λογισμικού χρηματοδότησης μπορεί να γίνει με ένα μόνο αίτημα προς την υπηρεσία μας.

Υποστηρίζοντας και τα δύο πρωτόκολλα REST και SOAP, η τεχνολογία μας μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού διαχείρισης όπως τις SAP, SalesForce, Sage κλπ.

Στο υπόβαθρο

Τα βασικά χαρακτηριστικά παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση για την επικύρωση των λεπτομερειών πληρωμής

 • Επικύρωση του εσωτερικού ελέγχου ψηφίων ενός IBAN
 • Επικύρωση εσωτερικής δομής ενός IBAN
 • Επικύρωση του μήκους του IBAN
 • Επικύρωση προσβασιμότητας SEPA
 • Επαναφορά κωδικού BIC ενός IBAN
 • Μετατροπή κωδικού τράπεζας και αριθμού λογαριασμού σε ένα IBAN
 • Μετατροπή ενός IBAN που περιέχει μη αναγνώσιμους/άγνωστους χαρακτήρες
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Απλό και ισχυρό

Έχουμε προσαρμοσμένα βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματικότητα και ευελιξία κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας

 • Φιλική διαδικτυακή διεπαφή για κινητά
 • Μαζική/Παρτίδας Επικύρωση IBAN
 • Μαζικός/Παρτίδας Υπολογισμός IBAN
 • Λογαριασμοί υπο-χρηστών για τους υπαλλήλους της εταιρείας
 • Διαχείριση Λιστών API Πρόσβασης
 • API μονής κλήσης REST και SOAP
 • API Επικύρωσης IBAN
 • API Υπολογισμού IBAN
 • API Επαναφοράς IBAN

Πώς Λειτουργεί η Διαδικασία Επικύρωσης;

Για να παρέχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, δουλεύουμε σε βήματα. Θα εκτελέσουμε αρκετούς ελέγχους για να βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε το πιο λεπτομερές αποτέλεσμα από τη διαδικασία επικύρωσης.

1. Καθαρισμός δεδομένων

Σε αυτό το πρώτο βήμα αφαιρούμε όλους τους μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και αναφέρουμε αν συναντήσουμε μη έγκυρους χαρακτήρες.

2. Έλεγχος Ψηφίων IBAN

Σε αυτό το βήμα πραγματοποιείται ακεραιότητας στο IBAN χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ISO 7604 (MOD 97-10)

3. Έλεγχος Αριθμού Λογαριασμού

Η επικύρωση του εγχώριου τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται με βάση τους αλγόριθμους επικύρωσης που ισχύουν για κάθε χώρα.

image
4. Μήκος IBAN

Επαλήθευση του συνολικού μήκους του IBAN σύμφωνα με το πρότυπο της χώρας για την επιβεβαίωση της ορθότητάς του.

5. Δομή/Διαμόρφωση

Ελέγχονται τα εσωτερικά στοιχεία του IBAN για τη σωστή δομή και τις αντίστοιχες θέσεις.

6. Αναζήτηση Τραπεζικού Καταλόγου

Αναγνωρίζουμε την τράπεζα έκδοσης και τη χώρα μαζί με την υποστήριξη των σχημάτων πληρωμών BIC και SEPA.

Ελέγξτε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα API μας στα περιληπτικά έγγραφά μας.


Ενσωμάτωση Τώρα

Ελέγξτε τις επιλογές μας για να γίνετε μέλος και επιλέξτε το καλύτερο σχέδιο πληρωμής για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Προβολή Πλάνων

Αίτηση για Δοκιμαστική Είσοδο

Γραφτείτε για έναν ελεύθερο δοκιμαστικό λογαριασμό 30 ημερών και δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας άμεσα.

Λύσεις

 • Βελτίωση Πληρωμών - Επικύρωση ενός IBAN και ανάκτηση τραπεζικών στοιχείων πριν από την επεξεργασία για βελτίωση των πληρωμών.
 • Καθαρισμός Δεδομένων - Εκκαθάριση παλαιών δεδομένων πραγματοποιώντας μαζικές/παρτίδας αναζητήσεις επικύρωσης IBAN σε υπάρχουσες λεπτομέρειες πληρωμής στο σύστημά σας.
 • Ανάκτηση Δεδομένων - Χρησιμοποιώντας το API ανάκτησης IBAN, οι επιχειρήσεις που ψηφιοποιούν χειροκίνητα τα δεδομένα IBAN μπορούν να ανακτήσουν τα IBAN με χαρακτήρες που λείπουν ή που δεν μπορούν να διαβαστούν.
 • Επικύρωση Εισαγωγής Χρήστη - Επικύρωση δεδομένων πληρωμής κατά την είσοδο του IBAN στο σύστημα από το χρήστη. Προστασία από τυχόν σφάλματα πληκτρολόγησης.
 • Αυτόματη συμπλήρωση Εισαγωγής Χρήστη - Παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη με την ανάκτηση των τραπεζικών στοιχείων και του κωδικού BIC όταν ο χρήστης εισάγει το IBAN στο σύστημά σας.
 • Συμμόρφωση - Βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με την απόφαση 092/05 που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση του BIC και του IBAN.
Το συστημά μας υποστηρίζει την επικύρωση IBAN για 97 χώρες. Προσθέτουμε υποστήριξη για νέες χώρες μόλις αυτές υιοθετήσουν επίσημα το πρότυπο IBAN.

Υποστηριζόμενες Χώρες

Εξουσιοδοτούμε δεδομένα από αξιόπιστες πηγές δεδομένων, όπως εθνικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την παροχή ακριβών τραπεζικών δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα

Με την ενημέρωση των τραπεζικών καταλόγων μας μηνιαία και σε ορισμένες χώρες εβδομαδιαία, επιβεβαιώνουμε ότι το σύστημά μας ανταποκρίνεται με ενημερωμένα τραπεζικά στοιχεία.

Μάθετε περισσότερα

Τα συστήματα παρακολούθησής μας παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση και τις επιδόσεις των υπηρεσιών μας. Διακοπές, συντηρήσεις και προβλήματα δημοσιεύονται εδώ.

Προβολή Κατάσταση Συστήματος

Η ασφάλεια του συστήματος και η προστασία δεδομένων είναι σημαντικά για εμάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βήματα και τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας.

Προστασία δεδομένων

Για τα χρόνια που παρέχουμε τις υπηρεσίες επικύρωσης των πληρωμών, περισσότερες από 1000 εταιρείες μας εμπιστεύτηκαν για την επικύρωση των λεπτομερειών πληρωμής.

Με την εμπιστοσύνη των