Προϊόντα και Υπηρεσίες

Μια ολοκληρωμένη λύση για την επικύρωση των Διεθνών Αριθμών Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) και για τον υπολογισμό του IBAN από εγχώριους τραπεζικούς κωδικούς και αριθμούς λογαριασμού. Χειροκίνητη διεπαφή Ιστού, REST και SOAP WSDL API

  • Διεθνή πρότυπα για την επαλήθευση των αριθμών λογαριασμού
  • Επικύρωση της ακεραιότητας και της ορθότητας ενός IBAN
  • Ταυτοποίηση BIC και Λεπτομερειών Τράπεζας
  • Ταυτοποίηση προσβασιμότητας SEPA και υποστήριξη σχήματος
image
image

Μια ισχυρή λύση για την επικύρωση του BIC και των τραπεζικών στοιχείων από τα επίσημα δεδομένα S.W.I.F.T.. Χειροκίνητη διεπαφή ιστού και API REST

  • Συμμόρφωση ISO 9362:2014
  • Αναζήτηση της Βάσης Δεδομένων BIC
  • Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας BIC
  • Ταυτοποίηση πληροφοριών τράπεζας και υποκαταστήματος από το BIC