Το ηλεκτρονικό λογισμικό χρησιμοποιεί πρότυπους μαθηματικούς αλγορίθμους για την επικύρωση της ακεραιότητας του Διεθνούς Τραπεζικού Αριθμού Λογαριασμού

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ IBAN

Το ηλεκτρονικό λογισμικό χρησιμοποιεί πρότυπους μαθηματικούς αλγορίθμους για την επικύρωση της ακεραιότητας του Διεθνούς Τραπεζικού Αριθμού Λογαριασμού

Δείτε περισσότερα

Μια υπηρεσία που ειδικεύεται στην επικύρωση τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών κωδίκων για χώρες εκτός του IBAN, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία κλπ.

Επικύρωση πληρωμών παγκοσμίως

Το ηλεκτρονικό λογισμικό χρησιμοποιεί πρότυπους μαθηματικούς αλγορίθμους για την επικύρωση της ακεραιότητας του Διεθνούς Τραπεζικού Αριθμού Λογαριασμού

Λίστα IBAN Χωρών

Το ηλεκτρονικό λογισμικό χρησιμοποιεί πρότυπους μαθηματικούς αλγορίθμους για την επικύρωση της ακεραιότητας του Διεθνούς Τραπεζικού Αριθμού Λογαριασμού

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΛΥΣΗΣ

Αίτηση για Δοκιμαστική Είσοδο

Με την έγκριση θα λάβετε ένα λογαριασμό με 100 ερωτήματα API που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για σκοπούς δοκιμής και ανάπτυξης.

Εταιρικές υπηρεσίες που προσφέρονται

Το IBAN.gr παρέχει λύσεις λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) σχεδιασμένες για την επικύρωση και τον υπολογισμό του Διεθνούς Τραπεζικού Αριθμού Λογαριασμού (IBAN).

Η πλατφόρμα μας εκτελεί διάφορους υπολογιστικούς μαθηματικούς μαθηματικούς ελέγχους αθροίσματος προκειμένου να καθορίσει εάν ο τραπεζικός λογαριασμός που καταχωρίσατε είναι έγκυρος. Αν το εισαγόμενο IBAN είναι έγκυρο, η πλατφόρμα προσπαθεί να εντοπίσει την τράπεζα που κατέχει αυτόν τον λογαριασμό, τη χώρα, τη διεύθυνση και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας (BIC), καθώς και άλλα τραπεζικά στοιχεία.

Επί του παρόντος, μπορούμε να εκτελέσουμε δοκιμές αλγορίθμου επικύρωσης εγχώριων λογαριασμών σε 37 χώρες, οι οποίες προσθέτουν ένα δεύτερο επίπεδο προστασίας κατά των μη έγκυρων δεδομένων IBAN. Η βάση δεδομένων των τραπεζικών στοιχείων περιέχει επί του παρόντος λεπτομερείς πληροφορίες υποκαταστημάτων για 40 χώρες.

Η επαλήθευση Αριθμού IBAN χρησιμοποιείται με επιτυχία από τους πελάτες μας για τη βελτίωση των μεταφορών χρημάτων παγκοσμίως. Με την ενσωμάτωση των εργαλείων μας στο λογισμικό σας, μπορείτε να ελέγξετε το IBAN σας, να επαληθεύσετε το BBAN και να μειώσετε αποτελεσματικά τα λάθη των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην παροχή ενός ασφαλούς τρόπου επαλήθευσης και ασφαλούς πληρωμής μέσω των Διεθνών Τραπεζικών Αριθμών Λογαριασμού.

image

Περιγραφή και Κάλυψη

Η επικύρωση των δεδομένων πληρωμής περιλαμβάνει επίσης ένα άλλο σημαντικό βήμα στην επικύρωση της τράπεζας, τη μετατροπή του αριθμού IBAN σε κωδικό BIC (οι κωδικοί BIC διαχειρίζονται μέσω του δικτύου SWIFT). Με λίγα λόγια είναι η δυνατότητα προσδιορισμού του σωστού κωδικού BIC από έναν δεδομένο αριθμό IBAN.

Ποιος είναι ο ορισμός του IBAN; Το IBAN αποτελείται από έως και 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και περιλαμβάνει έναν κωδικό χώρας, δύο ψηφία ελέγχου και έναν μακρύ και λεπτομερή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται στις τραπεζικές μεταφορές. Η δομή του IBAN ορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO 13616-1: 2007 και ο έλεγχος ψηφίων πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας το MOD 97 (ISO 7064). Οι μεμονωμένες χώρες και η μορφοποίηση περιγράφονται στα επίσημα παραδείγματα μητρώου ISO IBAN.

Ο μηχανισμός ελέγχου IBAN υποστηρίζει 97 χώρες και όλες τις 37 χώρες SEPA. Το σύστημά μας μπορεί να εντοπίσει αντίστοιχα 97 διαφορετικές δομές δεδομένων και να εκτελέσει επικυρώσεις IBAN διαμόρφωσης, επικύρωσης ψηφίων και μήκους.

Η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των πληρωμών είναι κρίσιμη για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας. Η αυτοματοποίηση των επικυρώσεων πληρωμών μπορεί να μειώσει σημαντικά την απώλεια τραπεζικών τελών για αποτυχημένες/αναδρομικές πληρωμές. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την υπηρεσία μας με τα οικονομικά και αποδοτικά μας σχέδια πληρωμής.

Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) Οδηγός Ελλάδας

IBAN ή διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού είναι ένα σύστημα ανάθεσης ένος μοναδικού αριθμού σε ένα άτομο, χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές πληροφορίες ή τα στοιχεία του προσώπου, που θα είναι παγκόσμια ή διεθνώς αναγνωρισμένος. Ο ΙΒΑΝ εισήχθη για πρώτη φορά στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (ECBS) για να διευκολύνει τις πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς σφάλματα μεταγραφής. Με ένα ενιαίο σύστημα αριθμών λογαριασμού, υπήρχαν λιγότερες πιθανότητες λαθών στις συναλλαγές. Επίσης, ο IBAN θα μπορούσε να επιταχύνει κάθε συναλλαγή λόγω της αναγνώρισής του μεταξύ όλων των τραπεζών ή αρχών που χρησιμοποιούν το σύστημα.

Ο ΙΒΑΝ από τότε έχει προχωρήσει πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη, αποδεκτή και χρησιμοποιούμενη έννοια. Αρχικά, ένας IBAN συνήθως αποτελείται από 32 χαρακτήρες, αλλά αυτό έχει αλλάξει τώρα. Σήμερα, ορισμένες χώρες έχουν λιγότερους από 20 χαρακτήρες, ενώ άλλες έχουν πάνω από 20, αλλά λιγότερους από 30. Ελάχιστες χώρες έχουν IBAN που υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες, π.χ. Μάλτα.

Κάθε χώρα έχει το δικό της κώδικα με τον οποίο ξεκινάει και στη συνέχεια ο IBAN αποτελείται από τον εθνικό κωδικό της τράπεζας, τον κωδικό υποκαταστήματος όπου ένα άτομο έχει λογαριασμό και τον αριθμό λογαριασμού. Έτσι, στην Ελλάδα, ο IBAN ξεκινάει με τον κωδικό της χώρας, ο οποίος είναι GR (Ελλάδα), ακολουθούμενος από τον κωδικό τράπεζας BIC, που είναι ο Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας, τον κωδικό ταξινόμησης και τον αριθμό λογαριασμού. Ένα παράδειγμα ΙΒΑΝ στην Ελλάδα είναι GRkk bbbb cccc cccc cc, όπου «b» είναι ο κωδικός της τράπεζας και «c» είναι ο αριθμός του λογαριασμού. Ο IBAN στην Ελλάδα έχει 27 χαρακτήρες.

Ένα άτομο δε χρειάζεται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για IBAN. Αν μια τράπεζα έχει αναγνωριστεί σε μια χώρα και έχει εθνικό κώδικα, επιτρέπει τις ξένες συναλλαγές και εμμένει στο σύστημα IBAN αρίθμησης των λογαριασμών, έπειτα μέσω των διατάξεων της τράπεζας, ένα άτομο θα έχει τον διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του. Το ΙΒΑΝ επίσης εγκρίθηκε και προωθείται από το SEPA ή Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ. Επικύρωση της δομής και του μήκους ενός Διεθνή Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού, αναγνώριση της τράπεζας στην οποία ανήκει αυτός ο λογαριασμός, κωδικός BIC και διεύθυνση στο ελεγκτής IBAN

Σήμερα, οι περισσότερες τραπεζικές συναλλαγές, ιδίως οι διασυνοριακές ή οι διεθνείς πληρωμές επεξεργάζονται με χρήση IBAN. Ακόμα και οι πληρωμές PayPal, όταν δεν γίνονται από έναν λογαριασμό PayPal σε άλλο λογαριασμό PayPal θα χρειαστούν IBAN. Οι πληρωμές μεσεγγύησης και τα περισσότερα είδη των συναλλαγών που απαιτούν κεφάλαια που πιστώνονται ή χρεώνονται από έναν τραπεζικό λογαριασμό, απαιτούν ένα διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Ιδανικά, όλοι πρέπει να έχουν εναν IBAN, αλλά εκείνοι που έχουν λογαριασμούς με φημισμένες τράπεζες θα τον αποκτήσουν εξ ορισμού.